ˆ

Regulamin organizacyjny, pracy, wynagradzania, ZFŚS, Biura Rzeczy Znalezionych

Drukuj informację

Szczegóły informacji

REGULAMIN ZFŚS

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-12-21 09:22:14 Informacja ogłoszona dnia 2012-12-21 09:24:05 przez Tomasz Makowski, informacja należąca do archiwum

ZARZĄDZENIE Nr 18.2017 STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie:  zmiany postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 800) zarządzam, co następuje:
 
§1.  W załączniku do Zarządzenia 47.2012 Starosty Żagańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu zmienia się § 3 ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Całokształt spraw związanych z działalnością socjalną prowadzi pracownik Referatu Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju, współpracując z komisją socjalną i przedstawicielem załogi.”
 
§2. 1. Ulega zmianie § 6 ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie : 
„Podstawą przyznania pomocy finansowej z Funduszu jest składany w Referacie Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju odpowiedni wniosek osoby uprawnionej”
2. Ulega zmianie § 7 ust. 5., który otrzymuje następujące brzmienie :
„5. Wypłaty powyższych świadczeń dokonuje się po wpływie wniosku do Referatu Administracji, Obsługi, Polityki Społecznej i Rozwoju sporządzonego na druku wg załącznika nr 3 i 4. Realizacja wypłat będzie następować wg kolejności wpływu wniosków w miarę posiadanych środków finansowych.”
  
§3. Pozostałe postanowienia i zapisy Regulaminu ZFŚS w Starostwie Powiatowym
w Żaganiu pozostają bez zmian.
 
§4.  Zmiany ustalono z przedstawicielem załogi.
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

ZARZĄDZENIE Nr 31.2016 STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie: zmiany postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111) zarządzam, co następuje:
 
§1.  W załączniku do Zarządzenia 47.2012 Starosty Żagańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu zmienia się § 12 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„4. Pożyczka na cele mieszkaniowe udzielana jest maksymalnie na okres do 3 lat (36 miesięcy), przy czym istnieje możliwość wcześniejszej spłaty. Kolejna pożyczka może być udzielona po upływie 1 roku (12 miesięcy) od spłaty ostatniej raty i jeżeli są środki na jej udzielenie.”
 
§2. Pozostałe postanowienia i zapisy Regulaminu ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Żaganiu pozostają bez zmian.
 
§3.  Zmiany ustalono z przedstawicielem załogi. 
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

ZARZĄDZENIE Nr 44.2015 STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie: zmiany postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 111) zarządzam, co następuje:
 
§1. W załączniku do Zarządzenia 47.2012 Starosty Żagańskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Żaganiu zmienia § 11 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Warunkiem uzyskania pomocy wymienionej w pkt. 2 jest okazanie komisji przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tą sytuację tj. w przypadku:
a)    długotrwałej choroby – zaświadczenia lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie,
b)    śmierci członka rodziny – odpisu skróconego aktu zgonu,
c)    indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, wypadek) – odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, protokołu itp.)
 
§2. Ulega zmianie § 12 ust. 5 Regulaminu ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Żaganiu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Do wniosku o uzyskanie pomocy na cele mieszkaniowe należy dołączyć odręczny kosztorys oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości”
 
§3. Pozostałe postanowienia i zapisy Regulaminu ZFŚS w Starostwie Powiatowym w Żaganiu pozostają bez zmian.
 
§4. Zmiany ustalono z przedstawicielem załogi. 
 
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żagański
Osoba, która wytworzyla informację: Starosta Żagański Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Żagański Data wprowadzenia do BIP 2012-12-21 09:22:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Makowski Data udostępnienia informacji: 2012-12-21 09:24:05
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Makowski Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 08:16:08
Artykuł był wyświetlony: 6930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu